Maangne Ka Maza Hai Dar E Yaar Par

Maangne Ka Maza Hai Dar E Yaar Par Har Talab Par Ataa Hai Dar E Yaar Par Kaun Lab Kholta Hai Dar E Yaar Par Be-Talab Mil Raha Hai Dar E Yaar Par Maang Unse “Nahi” Jinke Lab Par Nahi Jo Bhi Maanga Mila Hai Dar E Yaar Par Bakhsh De Ya Khuda Fazl Farma

Read More